Kutni radni stolovi za računala

Kutni radni stolovi za računala Kutni radni stolovi za računala su vrsta uredskih radnih stolova. Većina ih je izrađena s dva pravokutna kraka, spojena pod 90 stupnjeva, tako da djelatniku koji radi za njima omogućava korištenje prostora u  radijusu od 180 stupnjeva.... Opširnije

© TEHNOPANELI NAMJEŠTAJ D.O.O.